Demokracja, bogactwo i bezpieczeństwo. Paweł Kukiz mówił w radiowej Jedynce, że jego ugrupowanie nie ma programu, tylko te trzy filary.

Lider ruchu Kukiz'15 powiedział, że ważnym elementem filaru demokracji będzie zmiana konstytucji. Chodzi między innymi o system prezydencki i uregulowanie relacji między władzą wykonawczą i ustawodawczą. Paweł Kukiz chce również zmienić ordynację wyborczą i wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Postuluje również zniesienie wymogu frekwencji w referendum.

Paweł Kukiz uważa, że ważnym elementem zmian będą te dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Chce on, by sędziowie pierwszej instancji byli wybierani w wyborach powszechnych. Tych drugiej instancji mógłby wybierać Senat. Paweł Kukiz chce również, by sędziowie, zanim wejdą do zawodu, zdobyli najpierw 10-letnie doświadczenie w zawodzie prawniczym.

W ramach "bogactwa" Paweł Kukiz chce skończyć z "neokolonialną polityką gospodarczą" i wprowadzić 1-procentowy podatek od przychodu. Głównym elementem bezpieczeństwa będzie natomiast wzmocnienie roli armii i policji.