Strategia walki z kryzysem migracyjnym będzie tematem dzisiejszego szczytu Unii Europejskiej. Szefowie państw i rządów państw UE spotykali się w Brukseli o g.18.00.

Według przewodniczącego Rady Europejskiej, kluczową kwestią jest ochrona zewnętrznych granic Unii. Donald Tusk powiedział, że najważniejsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, brzmi: jak odzyskać kontrolę nad naszymi zewnętrznymi granicami. Dodał, że w innym wypadku nie ma sensu mówić o wspólnej europejskiej polityce migracyjnej.

- Stawką jest również przyszłość strefy Schengen, porządku w Europie i europejskiego ducha - zaznaczył Donald Tusk.

Zapowiedział też, że podczas dzisiejszych obrad zaproponuje państwom członkowskim zwiększenie pomocy dla uchodźców, wsparcie dla Turcji, Jordanii i Libanu oraz natychmiastowe wzmocnienie kontroli unijnych granic, m.in. w ramach agencji Frontex.

- To działania, które nie rozwiążą problemu, ale będą krokiem w dobrym kierunku - dodał Donald Tusk.