Komisja Europejska upomina Polskę za brak właściwego wdrożenia unijnych przepisów azylowych. Bruksela rozpoczęła dziś łącznie 40 postępowań wobec państw członkowskich o naruszenie prawa Wspólnoty. Na celowniku znalazło się 19 krajów.
Reklama

Na tym etapie postępowania Bruksela przesłała do Polski oficjalne upomnienia w sprawie dwóch dyrektyw z 2013 roku. Pierwsza z nich dotyczy wspólnych procedur i zasad przyznawania azylu, druga - minimalnych standardów przyjmowania osób ubiegających się o międzynarodową ochronę w państwach członkowskich. Komisja zarzuciła rządowi w Warszawie, że wciąż nie poinformował jej o działaniach, jakie podjął, by wprowadzić w życie unijne przepisy. Polska - tak jak inne kraje, wobec których Bruksela rozpoczęła dziś postępowania - miała to zrobić do 20 lipca tego roku.

"Komisja Europejska ma obowiązek wywiązywania się ze swojej roli strażnika traktatów i będziemy to robić w sposób zdecydowany, bo solidarność i odpowiedzialność to dwie strony tej samej monety" - powiedział wiceszef Komisji Frans Timmermans.

To dopiero pierwszy etap postępowania. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie odniesie się do zastrzeżeń Brukseli, otrzyma kolejne upomnienie. Za trzecim razem sprawa może zostać skierowana do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.