Francja jest za powołaniem do życia specjalnych ośrodków kontroli ruchów ludności na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Paryż podkreśla, że wraz ze swoimi niemieckimi sąsiadami strona francuska dąży do jak najszybszego utworzenia takich miejsc.

Francois Hollande jest zdania, że tylko takie rozwiązanie pozwoli na przyjmowanie w sposób szanujący ludzką godność uchodźców uciekających przed konfliktami zbrojnymi w ich krajach. Prezydent podkreślił, że utworzenie takich ośrodków pozwoliłoby także na oddzielenie tych imigrantów, którzy mają prawo do azylu od tych, którzy przybywają do Europy ze względów ekonomicznych.

Nad Sekwaną wszystkie formacje polityczne są zgodne co do tego, że należy natychmiast wprowadzić mechanizmy skutecznej kontroli na zewnętrznych granicach Unii.

Demokratyczna prawica z Nicolasem Sarkozym na czele uważa, że umowę z Schengen należy zmienić, tak aby swobodnie mogli się poruszać obywatele krajów Unii, a kontroli podlegali by przybysze spoza Europy.