Przekonanie o wartości życia ludzkiego musi się przełożyć na konkret - uważa Episkopat Polski i daje błogosławieństwo dla obywatelskiego projektu całkowitego zakazu aborcji. Sejm kolejny raz zajmie się projektem zaostrzającym prawo aborcyjne w Polsce.

Bronimy prawa do życia dla każdego człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci - tłumaczy ksiądz Paweł Rytel Andrianik rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Tłumacząc stanowisko prezydium Episkopatu Polski. Rzecznik dodaje, że tak zachowuje się Kościół rzymskokatolicki na całym świecie.
Obecnie zgodnie z prawem aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, najczęściej gwałtu.
Propozycja zmiany obowiązującego prawa została przygotowana przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji". Rozwiązanie likwiduje wspomniane wyjątki. Projekt zakłada też stosowanie sankcji karnych dla każdego, kto dokonuje lub współuczestniczy w "zabiegu" aborcyjnym. Chodzi o karę pozbawienia wolności do lat 3. Taką samą sankcją objęty byłby ten, kto udziela ciężarnej pomocy w dokonaniu aborcji lub ją do tego nakłania.
Z kolei ten, kto dopuściłby się takich czynów, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlegałby karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.