Informując o tym premier David Cameron wyjaśnił, że chodzi o ludzi przebywających w ośrodkach dla uchodźców znajdujących się w pobliżu granicy Syrii.

Wcześniej Francja zadeklarowała zamiar przyjęcia dwudziestu czterech tysięcy imigrantów w ciągu najbliższych dwóch lat. Poinformował o tym prezydent Francois Hollande.

Komisja Europejska zaostrzyła kryteria przyjmowania uchodźców. Chce, aby do Polski trafiło w sumie prawie jedenaście i pół tysiąca imigrantów. Polskie Radio informowało kilka dni temu, że Bruksela zaproponowała, by do Polski trafiło ponad dziesięć tysięcy uchodźców. Komisja zmieniła specjalny przelicznik z sześciu do ponad siedmiu procent, uwzględniając liczbę ludności, zamożność kraju, poziom bezrobocia i przyjętych już uchodźców.

Nowe propozycje szef Komisji oficjalnie zaprezentuje w środę w Strasburgu. Wtedy przedstawi plan przyjęcia przez Unię Europejską dodatkowych stu dwudziestu tysięcy osób. W maju proponował czterdzieści tysięcy. Polska zadeklarowała wtedy przyjęcie dwóch tysięcy uchodźców, jeśli dodać do tego najnowszą propozycję, miałaby przyjąć prawie jedenaście i pół tysiąca osób.

Propozycją Komisji zajmą się teraz unijne rządy. 14 września spotykają się ministrowie spraw wewnętrznych. W propozycji Komisji, jak dowiedziało się Polskie Radio, nie zapisano, że decyzja będzie zapadać na zasadzie jednomyślności, a zatem większością kwalifikowaną. Jeżeli więc Polska nie zgodzi się na obowiązkowe, narzucane limity, będzie musiała zbudować silną koalicję niezadowolonych państw.