Minister rolnictwa uważa, że w Polsce trzeba gromadzić wodę. Marek Sawicki apeluje do samorządów o współpracę i opracowanie wieloletniego programu gospodarowaniem wodą.

Wstępne szacunki wskazują, że tegoroczna susza spowodowała niemal 1 miliard 200 milionów złotych straty w rolnictwie.

Według Marka Sawickiego, trzeba rozpocząć prace nad piętrzeniem i retencjonowaniem wody. W obliczu tej suszy trzeba "odwrócić wektory" w zakresie gospodarowania wodą i radzić sobie nie tylko w sytuacji, gdy wody jest za dużo, ale także wówczas, gdy jej brakuje. Zdaniem ministra, trzeba także zastanowić się jak zagospodarować wodę. Według niego, trzeba wprowadzić mikroretencję na małych ciekach wodnych i rowach melioracyjnych.

Ministerstwo rolnictwa liczy na współpracę samorządów i regionalnych zarządów gospodarki wodnej.