Szef NSZZ „Solidarność” chce odwołania ministra zdrowia. O odwołanie Mariana Zembali zwrócił się w piśmie do premier Ewy Kopacz.

Zdaniem Piotra Dudy - przewodniczącego „Solidarności” - minister zdrowia łamie prawo w projekcie rozporządzenia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek. „W propozycji czytamy, że podwyżki mają być konsultowane w zakładach pracy tylko ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Niedopuszczalne jest opiniowanie podwyżek tylko z jednym związkiem zawodowym” - powiedział Duda.

Duda zwracał uwagę, że pielęgniarki są również zrzeszone w NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ i dodawał, że minister zdrowia w ten sposób „dyskryminuje związki zawodowe, dzieli grupy zawodowe na lepszych i gorszych”.

Reklama

Szef „Solidarności” zapowiedział, że wystąpi do Rady Adwokackiej o wyciągniecie konsekwencji zawodowych wobec prawników i radców, którzy zatwierdzili projekt rozporządzenia.

Pielęgniarki protestują i domagają się 1500 złotych podwyżki.