Prezydent Białorusi nie wyklucza uwolnienia opozycyjnego polityka Mikoły Statkiewicza. Aleksander Łukaszenka powiedział, że ta sprawa jest analizowana.

Aleksander Łukaszenka zaznaczył, że w jego gestii, leży obecnie sprawa uwolnienia polityka. Jak zauważył takie możliwości są, ale jeszcze nie zdecydował kiedy to zrobi."Jeśli wypuszczać na wolność to przed wyborami prezydenckimi /11 października/"- stwierdził Łukaszenka. Jego zdaniem Mikoła Statkiewicz mógł zwrócić się do niego z wnioskiem o zastosowanie prawa łaski. Jednak tego nie zrobił, gdyż - zdaniem prezydenta - chce być bohaterem.

Mikoła Statkiewicz był jednym z kandydatów opozycji na prezydenta w wyborach 2010 roku. Został skazany na 6 lat więzienia za organizowanie masowych zamieszek, czyli powyborczej demonstracji. Organizacje obrońców praw człowieka uznają go za więźnia politycznego. Przetrzymywanie Statkiewicza w więzieniu jest jedną z głównych przeszkód na drodze do poprawy relacji władz w Mińsku z Zachodem.

Reklama