Zmarłego Jana Kulczyka wspominają również najważniejsze gazety w Stanach Zjednoczonych. Dla polskojęzycznych mediów w USA wiadomość o niespodziewanej śmierci biznesmena należała do głównych w serwisach informacyjnych.

O Janie Kulczyku pisze New York Times. Gazeta przypomina, że Polak znany był ze swojej działalności filantropijnej. Jako przykład podaje przekazanie przez biznesmena 20 milionów złotych na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Jan Kulczyk promował otwarcie tej instytucji w 2012 roku w Nowym Jorku w środowiskach żydowskich USA. Udzielał wówczas również wielu wywiadów zarówno mediom polonijnym, jak i amerykańskiej prasie, opowiadając o projekcie, w który mocno się tam włączył.

New York Times pisze też, że Kluczyk nie bał się podejmować ryzykownych decyzji i miał wyjątkową biznesową wyobraźnię. O Polaku wspominały także stacje ABC czy Reuters. The Wall Street Journal podkreśla, że odegrał on dużą rolę w czasie transformacji i że potrafił prowadzić prytawane interesy w socjalistycznym kraju pod rządami komunistów.