Czy Jan Kulczyk mógł umrzeć przez błąd lekarzy? Takie sensacyjne doniesienia przedstawili dziennikarze austriackiej gazety "Heute".

Zdaniem austriackich dziennikarzy w czasie operacji, jaką Jan Kulczyk przeszedł w wiedeńskiej klinice, lekarze uszkodzili mu tętnicę. To właśnie po tym zabiegu najbogatszy Polak zmarł.

Serwis informuje, że dotarł do dokumentacji medycznej leczenia Jana Kulczyka w wiedeńskim szpitalu AKH (Główny Szpital Kliniczny). Urolog Kulczyka, dr Shahrokh Shariat wykonał limfadenektomię tętnic biodrowych. Serwis "Heute" twierdzi, że Jan Kulczyk przy rutynowym zabiegu urologicznym doznał powikłań i jego stan musiał być konsultowany z chirurgiem naczyniowym. "Zastanawia długi czas trwania zabiegu - aż sześć godzin oraz wielodniowy pobyt Kulczyka na OIOM-ie" - czytamy.

"Nie mogę ujawniać informacji dotyczących pacjenta. Po pierwsze, dlatego, że obowiązuje mnie poufność i tajemnica lekarska i obowiązek nienaruszania prywatności, a po drugie dlatego, że byłoby to sprzeczne z moimi wartościami etycznymi. Osobiście uważam, że to smutne, że próbuje się za pomocą fałszywych pogłosek zdyskredytować jednego z lekarzy i zespół medyczny. Takie działanie to brak szacunku dla cierpienia rodziny - informuje dr Shahrokh Shariat.

Serwis podaje, że już wcześniej napływały do wiedeńskiej izby lekarskiej anonimowe skargi na urologa, Shahrokha Shariata. "Heute" to największa darmowa gazeta austriacka, druga pod względem czytelnictwa w Austrii.

Jan Kulczyk był przedsiębiorcą działającym w sektorze energetyki, ropy naftowej i gazu, surowców mineralnych, infrastruktury i nieruchomości. Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych w Polsce, inicjował i realizował duże projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiej Rady Biznesu, przewodniczył Polsko–Niemieckiej Izbie Przemysłowo–Handlowej. Był prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Od czerwca 2006 r. w Radzie Dyrektorów Green Cross International, a od 6 października 2007 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady.