Wybór nowego marszałka Sejmu i uchwalenie ustawy o in vitro - to najważniejsze polityczne tematy rozpoczynającego się we wtorek trzydniowego posiedzenia Izby.

O 9-tej rano zbiera się prezydium Sejmu, po nim Konwent Seniorów i wtedy Radosław Sikorski ma złożyć formalną rezygnację z funkcji marszałka. Zgodnie z regulaminem Izby jego obowiązki przejmie Jerzy Wenderlich z SLD, najstarszy wiekiem wicemarszałek. On też rozpocznie procedurę wyboru marszałka Sejmu. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, obecna rzecznik rządu. Jeszcze w ubiegłym tygodniu mówiło się o kandydacie PSL-u Józefie Zychu, ale ten - jak wynika z nieoficjalnych informacji - kategorycznie odmówił kandydowania.

W bloku głosowań przewidziano między innymi głosowanie nad ustawą dot. in vitro. Podczas drugiego czytania projekt poparły kluby PO, PSL oraz SLD. Przeciw byli posłowie PiS oraz Zjednoczonej Prawicy. PiS zgłosiło do projektu kilka wniosków mniejszości. Jeden z nich zakazuje tworzenia zarodków poza organizmem kobiety. Jest też wniosek PSL-u, by stosowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego ograniczyć tylko do małżeństw. Komisja zdrowia rekomenduje odrzucenie wszystkich wniosków mniejszości.

Posłowie zajmą się też ustawą regulująca stan prawny warszawskich nieruchomości odebranych byłym właścicielom tzw. dekretem Bieruta. Zgodnie z projektem m.st. Warszawa będzie miało prawo pierwokupu gruntów na których stoją budynki użyteczności publicznej - szkoły, przedszkola czy szpitale.

W porządku obrad jest też drugie czytanie nowelizacji Kodeksu pracy. Główna zmiana przepisów zakłada, że terminowa umowa o pracę z jednym pracodawcą nie będzie mogła być zawierana na dłużej niż 33 miesiące. Po tym terminie automatycznie zostanie ona przekształcona w bezterminową umowę o pracę.

Sejm rozpatrzy również w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta ma być skierowana do ludzi niezamożnych, do młodych oraz do seniorów.