Aż 76 procent uczestników sondażu, przeprowadzonego dla Wiadomości TVP1, chce głosować we wrześniowym referendum.

60 procent ankietowanych jest za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych. Przeciwnego zdania był co piąty respondent (20 procent), tyle samo nie wie, jak zagłosuje. 73 procent uczestników sondażu jest za zmianą obecnego systemu finansowania partii politycznych z budżetu. Za jego utrzymaniem było 19 procent, 8 procent nie miało wyrobionego zdania. Dziewięciu na dziesięciu respondentów (90 procent) chce wprowadzenia zasady rozstrzygania wątpliwości co do przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Przeciwnego zdania było 4 procent, a 6 procent nie miało wyrobionej opinii.

Sondaż przeprowadził TNS Polska w dniach 8-9 czerwca na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski, liczącej tysiąc osób.

Reklama