Prezydent Bronisław Komorowski chce referendum, aby do niego doszło zgodę musi wydać senat.

Zgodę na przeprowadzenie plebiscytu w trzech sprawach: jednomandatowych okręgów wyborczych, zmian wprawie podatkowym i finansowania partii z budżetu państwa, wyraża Senat.

Postanowienie prezydenta wraz z treścią pytań i datą przeprowadzenia referendum musi wpłynąć do Senatu. Marszałek Senatu, może poprosić prezydenta o uzasadnienie, ale nie musi. W ciągu 14 dni nad projektem pracują odpowiednie senackie komisje, a potem prezentują opinię na plenarnym posiedzeniu.

Reklama

Senat wyraża zgodę na przeprowadzenie referendum bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu.