Polacy krytycznie postrzegają przemiany zachodzące w Polsce - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Ponad połowa z badanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku.

Krytycznie co do sytuacji w Polsce odnosi się 58% badanych, a tylko 28% ocenia ją pozytywnie. Jak wynika z badania, częściej rozwój sytuacji w Polsce dobrze oceniają osoby uzyskujące wyższe dochody, mieszkające w dużych miastach i mające lepsze wykształcenie. Częściej też o zadowoleniu z sytuacji w kraju mówią mężczyźni.

Nieznacznie w porównaniu z poprzednim badaniem zmieniło się postrzeganie przez Polaków sytuacji gospodarczej w kraju. Największa cześć ankietowanych - 39% - ocenia ją jako złą. Jest to spadek w porównaniu do zeszłego badania o 4 punkty procentowe. 37% badanych, czyli również o 4 punkty w stosunku do poprzedniego sondażu, uważa ją za przeciętną.

Aż 56% badanych uważa, że w najbliższym czasie sytuacja w Polsce nie ulegnie zmianie.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5 -11 marca 2015 roku na liczącej 1062 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.