Prezydent Bronisław Komorowski z największym zaufaniem społeczeństwa. CBOS opublikował wyniki badania zaufania do polityków.
Reklama

Wśród badanych największym, bo 75-cio procentowym zaufaniem cieszył się Bronisław Komorowski. Jest to taki sam wynik jak ten, z poprzedniego badania nastrojów społecznych. Jednak jak wynika z badania, do 12 procent wzrósł też odsetek deklarujących nieufność do głowy państwa.

Według wyników sondażu, poza prezydentem, jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa badanych, jest Ewa Kopacz. Zaufanie do pani premier deklaruje 51 procent pytanych.
Andrzejowi Dudzie, który zajął trzecie miejsce, ufa 40% badanych przez CBOS - jest to wzrost w stosunku do ostatniego badania o 12 punktów procentowych.


Kolejne miejsca w marcowym rankingu zaufania społeczeństwa do polityków zajmują kolejno Radosław Sikorski - 38%, Piotr Duda - 33%, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna - po 32% oraz Zbigniew Ziobro - 31%. Pierwszą dziesiątkę polityków z największym zaufaniem zajmują Bogdan Borusewicz i Leszek Miller z kolejno 30-to i 28-mio procentowym wynikiem.

Co ciekawe, poza Andrzejem Dudą, największym wzrostem zaufania może pochwalić się Magdalena Ogórek, której ufa 26% badanych - o 11 punktów procentowych więcej niż w ostatnim badaniu.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5-11 marca 2015 roku na liczącej 1062 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.