Sytuacja geopolityczna na wschodzie Europy ma wyraźny wpływ na Polaków - wynika z nowego raportu Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. W ostatnich miesiącach wzrosło o 7 punktów procentowych poparcie dla przywrócenia powszechnego obowiązku służby wojskowej wśród mężczyzn.

"Obecne poparcie Polaków dla powszechnej służby wojskowej wynosi 60% i wiążę się z sytuacją na Ukrainie" - mówi Marcin Duma z Instytutu. "Konflikt na Ukrainie trwa już ze zmienną temperaturą od niemal w roku, a tylko w ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy ten bardzo dynamiczny wzrost, i można się spodziewać że odsetek Polaków opowiadających się za obowiązkowym przeszkoleniem będzie rósł" - uważa prezes IBRiS.

'Ponad 60 procent Polaków jest też zdania, że Polska powinna zaangażować w obronę krajów bałtyckich, jeśli doszłoby do ataku na ich terytoria, ponieważ NATO jest uważane za fundament naszej obronności, i też powinniśmy się wywiązywać z sojuszniczych zobowiązań"- dodaje Duma. Jak przewiduje. obecne trendy, które udało się wyodrębnić w nowych badaniach, będą się coraz bardziej utrwalały.
Badanie przeprowadzono w marcu na terenie całej Polski z wykorzystaniem metody komputerowo wspomaganych wywiadów osobistych. Próba badawcza wynosiła 1115 osób.

Reklama