Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy popiera medyków z Porozumienia Zielonogórskiego. Wiceprzewodniczący Związku Zdzisław Szramik zapowiedział przeprowadzenie akcji protestacyjnej, nie wykluczając strajku.

Przewodniczący Związku Krzysztof Bukiel oświadczył, że wszyscy lekarze w Polsce popierają lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy nie podpisali umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarze ci uznali, że nie są w stanie rzetelnie leczyć pacjentów na warunkach zaproponowanych przez rząd.

Krzysztof Bukiel podkreślił, że sprawa dotyczy wszystkich polskich lekarzy, którzy powinni pracować w warunkach zapewniających prawidłowe wykonywanie ich obowiązków. Zdzisław Szramik dodał, że rząd zdecydował się wprowadzić nieprzygotowaną reformę leczenia onkologicznego, co grozi kryzysem całego systemu ochrony zdrowia.

Konstanty Radziwiłł z Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że Ministerstwo Zdrowia dopuszcza się manipulacji. Według niego lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy podpisali kontrakty z NFZ-em, zrobili to nie dlatego, że uznali je za właściwe, ale pod silną presją ze strony Funduszu i władz. Konstanty Radziwiłł powiedział, że zaproponowana przez rząd reforma leczenia onkologicznego jest obarczona podstawową wadą: nie przeznaczono na nią dodatkowych pieniędzy. Dodał, że reformę przeprowadzono bez konsultacji ze środowiskiem medycznym, co jest sprzeczne z zasadami państwa demokratycznego.

Zdaniem przedstawiciela Rady jedynym dobrym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego i rozpoczęcie rozmów z lekarzami. Rozmowy te dotyczyłyby jednak nie kontraktów z NFZ-em, ale przyszłego kształtu systemu ochrony zdrowia. Konstanty Radziwiłł powiedział, że w ostatnich latach popełniono w tej dziedzinie wiele błędów, a najpoważniejszy polegał na tym, że państwo wycofało się z odpowiedzialności za służbę zdrowia.