Posłowie zdecydowali o przeznaczeniu 16 milionów złotych na rezerwę celową, m.in na muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.

Posłowie przyjęli budżet na 2015 rok. Wzrost PKB o 3,4 procent, średnioroczna inflacja na poziomie 1,2 procent i ponad 46 miliardów deficytu. To najważniejsze założenia budżetu na przyszły rok. Za głosowało 236 posłów, przeciw było 205, 3 wstrzymało się od głosu.

Inne ważne założenia to bezrobocie, które na koniec przyszłego roku ma wynieść 11,8 procent. Deficyt ma spaść poniżej 3 procent PKB.

Wcześniej w trakcie posiedzenia Sejm przyjął kilka poprawek do budżetu. Posłowie poparli między innymi przeznaczenie 16 milionów złotych na rezerwę celową, w tym na muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Opowiedzieli się także, wbrew rekomendacji komisji finansów, za przekazaniem środków na działalność Polskiej Agencji Kosmicznej.