Stypendyści Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" to żywy pomnik Jana Pawła Drugiego - powiedział Bronisław Komorowski podczas spotkania z młodzieżą w Belwederze.
Reklama

Prezydent spotkał się ze stypendystami w 10. rocznicę śmierci papieża Polaka. Prezydent zwracając się do stypendystów podkreślał, że „żywą myśl Jana Pawła II zmieniają w żywe przedsięwzięcie.

Michał Senk z Centrum Jana Pawła Drugiego powiedział IAR, że na przestrzeni 10 lat ze stypendiów miasta Warszawy imienia Jana Pawła Drugiego skorzystało blisko 6 tysięcy osób na łączną kwotę blisko 25 milionów złotych. Jak wyjaśnił przyznawane są one młodym, zdolnym uczniom i studentom, którzy mimo trudnej sytuacji materialnej osiągają wysokie wyniki w nauce i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy; społecznie, artystycznie, naukowo bądź sportowo. ”Myślę, że dopiero po 10. latach można faktycznie zobaczyć owoce tej przemiany społecznej; ilu młodych ludzi dzięki stypendiom mogło zakończyć studia, rozpocząć pracę czy założyć rodziny” - powiedział Michał Senk.

Stypendyści jak Katarzyna czy Tomasz podkreślali, że stypendia to nie tylko pomoc materialna. „To stypendium dało mi przede wszystkim poczucie, że moje talenty są zadaniem. Jeżeli je mamy to musimy je pomnażać. Nie wiem, czy byłbym tak blisko przesłania Jana Pawła Drugiego gdyby nie spotkanie z innymi stypendystami z całej Polski, którzy pokazują mi, że warto od siebie wymagać, że można trwać wokół wartości, jakie się wyznaje” - mówili IAR stypendyści. Większość z nich zaangażowana jest w wolontariat, bo - jak przekonywali - pomagając tworzą kawałek świata, który jest dobry. „I gdyby to się rozprzestrzeniało to naprawdę świat byłby lepszy” - podkreślali młodzi ludzie.

Do zadań Centrum Myśli Jana Pawła II należy badanie, dokumentowanie i upowszechnianie nauczania Jana Pawła II. Celem Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" jest wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania papieża Jana Pawła II.