W całym roku wzrost PKB uśredni się powyżej 4 proc. - przewidują analitycy ING odnosząc się do wtorkowych danych GUS. Prognozują, że pod koniec roku spadek tempa wzrostu PKB będzie poniżej 2 proc. rdr.

Z wtorkowego flash szacunku GUS wynika, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2022 r. wzrósł o 8,5 proc. rdr wobec wzrostu o 7,6 proc. rdr w IV kw. 2021 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w I kw. o 2,4 proc.

Zdaniem analityków ING wzrost wciąż opierał się na konsumpcji, przy solidnym wzroście inwestycji, na który wskazują dane o produkcji budowlanej w pierwszym kwartale br. Zwrócili uwagę, że firmy w dalszym ciągu odbudowywały zapasy surowców i materiałów do produkcji, co było znaczącym wkładem do wyniku PKB w pierwszym kwartale br.

"Mimo oczekiwanego wyhamowania koniunktury w kolejnych kwartałach, szacujemy, że w całym roku wzrost PKB uśredni się powyżej 4 proc. Solidny średnioroczny wynik przysłania pogarszające się perspektywy. Pod koniec 2022 prognozujemy spadek tempa wzrostu PKB poniżej 2 proc. r/r" - wskazali ekonomiści.

Ceny nadal będą rosły

Według nich kontynuacja boomu konsumpcyjnego, wspieranego ekspansją fiskalną, oznacza, że cały czas utrzymuje się presja na wzrost cen. "Od jakiegoś czasu zwracamy uwagę na siłę efektów wtórnych i fakt, że wcześniejsze wzrosty cen energii, materiałów, transportu i pracy jeszcze nie w pełni przełożyły się na ceny detaliczne" - zaznaczyli.

W ocenie ekonomistów ING najbliższe kwartały sprowadzą PKB w okolice potencjalnego wzrostu, dlatego RPP będzie w dalszym ciągu zacieśniała politykę pieniężną, koncentrując swoje wysiłki na walce z wysoką inflacją, przy ograniczonych obawach o kondycję rynku pracy.

Szczyt inflacji przypadnie w IV kwartale

Zdaniem analityków tegoroczny szczyt inflacji, którego spodziewamy się w okolicach 15 proc. rdr w czwartym kwartale br., jest wciąż przed nami. "Realna stopa procentowa pozostaje głęboko ujemna. Nasz scenariusz bazowy niezmiennie zakłada wzrost stopy NBP do 7,5 proc. w 2022 i docelowo do 8,5 proc." - poinformowali.

Pełne dane o PKB w I kw. GUS poda 31 maja.(PAP)

aop/ amac/