Władze stolicy Xinjiangu Urumczi, przegłosowały zakaz noszenia przez muzułmanki tradycyjnych strojów zakrywających całe ciało. Decyzja, którą muszą jeszcze zatwierdzić władze regionalne, wywołuje wiele kontrowersji. Położony w północno-zachodniej części Chin Xinjiang to bowiem teren, którego rdzennymi mieszkańcami są wyznający islam Ujgurzy.

W Urumczi obowiązywać ma zakaz noszenia przez kobiet burki, która w opinii lokalnych władz jest symbolem religijnego ekstremizmu. Wcześniej w regionie tym dochodziło do przypadków zakazywania kobietom noszenia tradycyjnych strojów czy chust, a w przypadku mężczyzn - długich bród, w środkach komunikacji miejskiej.

Według chińskich władz to właśnie religijni ekstremiści odpowiadają za serię ataków terrorystycznych, do których dochodziło w Xinjiangu w ostatnich miesiącach. Część ekspertów jest jednak zdania, że wprowadzanie tego typu zakazów może doprowadzić do wzrostu napięć i pogorszenia sytuacji w regionie.