W komunikacie zaznaczono, że ustawa ma charakter prewencyjny i na żadnym etapie prac nad ustawą nie zakładano "choćby przybliżonych szacunków dotyczących wpływu tej regulacji na poziom dochodów budżetowych".

"Nieprawdą jest również, że wskazane w mediach dochody w wysokości 31,9 mld zł są wyłącznie dochodami spółek sklasyfikowanych jako CFC (czyli spółek zagranicznych kontrolowanych przez polskie firmy - PAP). Przytoczona wysokość dochodów dotyczy dochodów wszystkich nierezydentów za 2012 rok z tytułu odsetek i opłat licencyjnych, które w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła" - zaznaczono.

MF podkreśliło, że ustawa o zagranicznych spółkach kontrolowanych odnosi się wyłącznie do wąskiej grupy polskich podatników posiadających pakiet kontrolny udziałów w podmiotach zagranicznych zlokalizowanych w krajach o niskim lub zerowym poziomie opodatkowania, dlatego kwota ta nie może stanowić podstawy do wyliczenia skutków budżetowych ustawy.

Zgodnie z uchwaloną tego lata ustawą zagraniczne spółki kontrolowane przez polskich podatników mają zostać objęte podatkiem dochodowym, jeśli celem ich założenia było jedynie zmniejszenie obciążeń podatkowych. Ustawa, którą rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ją jednak dopiero w ostatni piątek, 3 października.

Reklama

W piątek "Rzeczpospolita" napisała, że zbyt późne opublikowanie ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych spowoduje, że nowe przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem. Według dziennika państwo miałoby stracić wskutek tego ponad 3 mld zł.

W poniedziałek klub PO złożył w Sejmie poselski projekt zmieniający vacatio legis ustawy, tak by przepisy mogły wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. Taką inicjatywę legislacyjną zapowiedział w piątek minister finansów Mateusz Szczurek.