Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczął kampanię do wyborów samorządowych. Zdaniem Leszka Millera Polska stoi w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego, a nie militarnego.

Obywatele zasługują na demokratyczne, egalitarne i postępowe państwo. Leszek Miller w ten sposób przekonywał do głosowania na SLD podczas odbywającej się w Warszawie konwencji wyborczej partii.

Szef Sojuszu zapowiedział pozytywną kampanię wyborczą. Sojusz chce prezentować to co chce osiągnąć dla mieszkańców, a nie przeciwko nim.

Leszek Miller chciałby widzieć Polskę mądrą, zdrową i bezpieczną. Stąd akcentowanie wsparcia dla edukacji, służby zdrowia oraz bezpieczeństwa nie tylko na ulicach ale także w kontekście podstawowych potrzeb rodziny.

Miller mówił m.in. o decentralizacji rozumianej jako wynoszenie niektórych instytucji z Warszawy. Odniósł się też do expose nowej pani premier. Zwracał uwagę, że w wystąpieniu Ewy Kopacz nie było mowy o zwiększeniu płacy minimalnej, ani o problemach związanych z kwestiami równościowymi i światopoglądowymi.