68 procent Polaków krytycznie ocenia system opieki zdrowotnej. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat istotnie zwiększył się odsetek osób zadowolonych z jego funkcjonowania - wynika z badania CBOS. Wzrósł on o 9 punktów procentowych, do 28 procent.

Najsilniejszą stroną systemu opieki zdrowotnej jest dostępność świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pozytywnie oceniło ten punkt 74 procent badanych. Z kolei najsłabszą stroną systemu okazały się utrudnienia w korzystaniu z porad lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych. Negatywne oceny przyznało temu 68 procent ankietowanych.

Od ostatniego badania w 2012 roku poprawiły się opinie na temat innowacyjności administracji służby zdrowia. Odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 14 punktów procentowych, do 46 procent. Odpowiednio o 4 i 3 punkty procentowe wzrosły też grupy dobrze oceniających sprawność obsługi i warunki leczenia oraz wykorzystywaną aparaturę medyczną.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 5-11 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 1044 dorosłych mieszkańców Polski.