Zgłoszony przez Polskę kandydat na stanowisko tymczasowego komisarza do spraw budżetu Jacek Dominik przesłuchany przez komisję Parlamentu Europejskiego. Na podstawie wyników przesłuchania, parlament w głosowaniu zdecyduje o zatwierdzeniu kandydatury.

Pełniący funkcję unijnego komisarza do spraw budżetu przez ponad cztery lata Janusz Lewandowski został europosłem. Jacek Dominik, dotychczasowy wiceminister finansów, ma pełnić funkcję do końca kadencji obecnej Komisji Europejskiej, czyli do 31 października. Janusz Lewandowski przypomniał, ze Jacek Dominik jest dobrze znany w Parlamencie Europejskim, przewodniczył bowiem negocjacjom budżetowym podczas trwania polskiej prezydencji w Radzie.

Sam kandydat nie chciał komentować swojego wystąpienia. Według członków komisji budżetowej, wykazał się dużą wiedzą i przedstawił konkretne rozwiązania, odpowiadając między innymi na trudne pytania dotyczące zaległych płatności Komisji Europejskiej wobec państw członkowskich. Parlament zdecyduje o zatwierdzeniu kandydatury Polaka w głosowaniu w najbliższą środę.