W Kijowie Witalij Kliczko - legendarny ukraiński bokser został zaprzysiężony jako nowy mer stolicy Ukrainy. Kliczko uzyskał ponad 56-procentowe poparcie w wyborach na szefa władz Kijowa.

Uroczystość zaprzysiężenia Witalija Kliczki zgromadziła kilkaset osób w gmachu urzędu miejskiego. Po złożeniu przysięgi Kliczko zapowiedział, że celem jego drużyny, która będzie rządzić Kijowem, jest usunięcie z życia miasta korupcji oraz uczynienie stolicy miastem przyjaznym dla mieszkańców.

Dla osiągnięcia tego celu zapowiedział starania o przyciągnięcie do Kijowa inwestorów, którzy zmodernizują infrastrukturę miasta. Nowy mer ukraińskiej stolicy odniósł się także do dalszych losów Majdanu.

Zaapelował do mieszkańców o kultywowanie ducha i energii, która obecna była przez ostatnich kilka miesięcy na Majdanie. Złożył deklarację, że za swoją działalność jako mer jest gotowy ponosić odpowiedzialność przed mieszkańcami Kijowa.