Konstytucja 3 Maja była próbą przełamania słabości ówczesnej Rzeczpospolitej i jej uzależnienia do Rosji. Doceńmy wysiłek jej twórców - mówił Bronisław Komorowski. W przemówieniu podczas państwowych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent powiedział, że powinniśmy być wdzięczni twórcom pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Przypomniał, że ponad 200 lat temu rosyjska interwencja, wspierana przez polskich zdrajców z Targowicy udaremniła wcielenie w życie Konstytucji 3 Maja.

Komorowski mówił, że została ona na lata przestrogą i wskazówką, iż do utrzymania wolności konieczny jest rozwój i modernizacja. Zdaniem Bronisława Komorowskiego, dorobek III Rzeczypospolitej jest powodem do dumy i powinien zostać doceniony. Prezydent z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia 24 osobom zasłużonym dla państwa i społeczeństwa. Ksiądz Michał Heller otrzymał Order Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej nauki, za osiągnięcia w przełamywaniu barier między nauką i religią oraz za twórcze poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sens, prawdę i piękno". Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej prezydent odznaczył obywatela Niemiec - Hansa Henninga Hahna, "w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej, za osiągnięcia w działalności badawczej i na rzecz upowszechniania wiedzy o historii Polski".

Z kolei Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany Piotr Sztompka, "w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju socjologii, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz promocję nauki polskiej w świecie". Odznaczenia państwowe otrzymali ponadto: Maria Kruk-Jarosz, Stanisław Salmonowicz, Piotr Winczorek, Walerian Sanetra, Jerzy Hołowiecki, Władysław Stróżewski, Hubert Wanyura, Jerzy Woyke, Dariusz Dudek, Marian Kallas, Ryszard Horodecki, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Barbara Woynarowska, Andrzej Martuszewicz, Dariusz Pluta, Ireneusz Wilk, Kazimierz Wlazło, Janusz Bujnicki, Ewa Geller, Roman Nowosielski oraz Sławomir Ratajski.

Rano w warszawskiej Archikatedrze św. Jana odprawiono Mszę świętą w intencji Ojczyzny. Kardynał Kazimierz Nycz mówił w homilii, że Polakom potrzeba narodowej jedności.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą nowoczesną ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 223 lata temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

Postanowienia ustawy zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto. Próby przeprowadzenia reform zawartych w ustawie rządowej zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez Konfederację Targowicką oraz wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, Konstytucja była symbolem dążeń narodu, dokumentem przypominający o walce o niepodległość. Później do Ustawy odwoływali się też twórcy konstytucji polskich w 20. wieku.