Premier Francji bardziej popularny od prezydenta. W przeprowadzonym w kwietniu sondażu pozytywnie działania prezydenta oceniło 18 procent ankietowanych. Nowo mianowany premier Manuel Valls jest dobrze odbierany przez 58 procent respondentów.

Popularność Francois Hollanda pomimo dokonanych zmian w rządzie spadła o 5 procent do najniższego poziomu od dwóch lat. W marcu prezydent miał jeszcze 20 procent ocen pozytywnych.

2 procent Francuzów jest bardzo zadowolonych z Francois Hollanda. 16 procent jest raczej zadowolonych, 44 procent jest raczej niezadowolonych i 38 procent bardzo niezadowolonych.

Nowy premier jest zdecydowanie lepiej oceniany. 5 procent ankietowanych jest z niego bardzo zadowolonych, 53 procent raczej zadowolonych, 23 procent jest raczej niezadowolonych i 12 procent bardzo niezadowolonych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach od 4 do 12 kwietnia na próbie 1900 pełnoletnich Francuzów.