Skrócimy czas oczekiwania na polskie obywatelstwo - zapowiada Radosław Sikorski. Szef dyplomacji przewiduje, że posiadacz Karty Polaka będzie mógł je uzyskać już po dwóch latach od powrotu do ojczyzny. Teraz są to trzy lata.

Według słów ministra Sikorskiego, to odpowiedź na postulaty środowisk polonijnych. Zmianę umożliwi wchodząca w życie 1 maja ustawa o cudzoziemcach.

Najwięcej wniosków o wydanie Karty Polaka złożono na Białorusi i Ukrainie - prawie 90 procent. W rocznym raporcie konsularnym MSZ czytamy, że w całym ubiegłym roku napłynęło takich wniosków, ze wszystkich krajów objętych ustawą o Karcie, 28 tysięcy.