W latach 2011-2012 prawie 400 zakonników i księży usuniętych zostało ze stanu duchownego za pedofilię. To najwyższy wymiar kary w prawie
kanoniczym, czyli obowiązującym w Kościele katolickim.

Normy postępowania w przypadkach pedofilii, której dopuścili się duchowni, zaostrzył w 2010 roku Benedykt XVI. Ustalił on m. in., że ich przedawnienie następuje nie po dziesięciu, lecz dopiero po dwudziestu latach od momentu ukończenia przez ofiarę osiemnastego roku życia. To sprawiło, że wzrosła automatycznie liczba spraw, napływających do watykańskiej kongregacji nauki wiary, która jest najwyższą w Kościele instancją w sprawie nadużyć seksualnych, popełnianych przez księży i zakonników.

W dwóch latach po zmianie ustawodawstwa odsunięto od stanu duchownego w sumie 384. Dane te, zawarte w odnoszących się do tego okresu roczników działalności Stolicy Apostolskiej, potwierdził maltański biskup Charles Scicluna, który do niedawna, jako prokurator we wspomnianej kongregacji, zajmował się przypadkami pedofilii.