Ożywienie polskiej gospodarki na co najmniej 3 lata zapowiada wicepremier i minister gospodarki. Janusz Piechociński mówił o tym na dyskusji w Krajowej Izbie Gospodarczej zatytułowanej „Polska gospodarka w 2014 roku - rozwój czy stagnacja?”.

„Jeśli nie wydarzy się nic dramatycznego w najbliższym otoczeniu Polski i w rozwoju sytuacji w trzech, czterech największych krajach Unii Europejskiej to wchodzimy w fazę istotnego i trwałego ożywienia polskiej gospodarki, jestem o tym przekonany, która może trwać więcej niż 3 najbliższe lata” - podkreślał Janusz Piechociński. Wicepremier zapowiadał też kontynuację proeksportowej strategii, w tym między innymi do krajów afrykańskich.

„To musi być nasze wspólne zadanie, aby najdalej w roku 2020 połowa naszej wymiany handlowej była poza Unią Europejską, przy utrzymaniu dużej dynamiki wzrostu w Unii” - apelował do przedstawicieli przedsiębiorstw Janusz Piechociński.

Według badań Krajowej Izby Gospodarczej, oczekiwania polskich przedsiębiorców na 2014 rok są bardziej optymistyczne w stosunku do zeszłorocznych we wszystkich badanych obszarach aktywności. W bieżącym roku rodzime firmy spodziewają się osiągać lepsze wyniki w obrotach, sprzedaży krajowej. Na gruncie europejskim widać, że przedsiębiorstwa liczą na wzrost sprzedaży w 2014 roku, chociaż nie planują więcej zatrudniać ani inwestować na większą skalę.

Widoczny optymizm potwierdzają najnowsze prognozy ekonomiczne Komisji Europejskiej na 2014 rok. Wyniki badania Eurochambres w poszczególnych krajach pokazują również, że reformy przeprowadzone w odpowiedzi na kryzys finansowy i zadłużenie krajów Eurolandu zaczynają przynosić efekty w takich krajach jak Portugalia, Włochy czy Hiszpania, podczas gdy wciąż wiele pozostaje do zrobienia w Grecji czy na Cyprze.