PiS proponuje swoich ekspertów na naradę w sprawie zespołów parlamentarnych. Spotkanie organizowane przez marszałek Ewę Kopacz ma się odbyć w poniedziałek. Celem jest "skrupulatna ocena pracy i ram prawnych zespołów parlamentarnych działających w tej kadencji".

Wicemarszałek Marek Kuchciński zwrócił się do Ewy Kopacz z listem w sprawie zaproszenia do udziału byłego wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego, byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Wiesława Johanna i senatora Piotra Andrzejewskiego. Zdaniem Marka Kuchcińskiego, osoby te, z uwagi na swoją rozległą wiedzę i doświadczenie, mogą okazać się pomocne w dokonaniu oceny funkcjonowania zespołów a także przyczynić się do "zapewnienia jej niezbędnego obiektywizmu. Według wicemarszałka, wydaje się to konieczne w istniejących realiach politycznych.

Spotkanie prezydium Sejmu z ekspertami jest reakcją na list, którynapisał do Ewy Kopacz Paweł Deresz. Mąż posłanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jolanty Szymanek-Deresz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, zaapelował o zakończenie prac zespołu Antoniego Macierewicza. W liście otwartym do marszałek Sejmu zwrócił się o dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszego zakończenia "haniebnego spektaklu, który (...) toczy się w Sejmie". Jak napisał, zespół Antoniego Macierewicza "nie usiłuje dochodzić do prawdy", lecz "zbija, oszukując społeczeństwo, kapitał polityczny na śmierci 96 osób".

Prace zespołów parlamentarnych uregulował w 1992 roku regulamin Sejmu, a cztery lata później także ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zdaniem marszałek Ewy Kopacz, jest potrzebna poważna debata, która oceniłaby ramy prawne działania zespołów, a także ich wkład w budowanie demokracji i wizerunku Sejmu.