Zachowanie się księży i sfera seksualności to największe problemy Kościoła w Polsce - wynika z badań CBOS.

Sondaż przeprowadzono w sierpniu, gdy media żywo interesowały się przypadkiem księdza Wojciecha Lemańskiego, ale przed pojawieniem się oskarżeń o czyny pedofilskie wobec dwóch polskich duchownych z Dominikany. Wyniki badania ogłoszono dziś.

Ponad dwie piąte (43 procent) ankietowanych uważa, że największym problemem, z którym polski Kościół sobie nie radzi, są przypadki pedofilii księży oraz osób duchownych. 28 procent badanych uznało za ważny problem stojący przed instytucją Kościoła kwestię homoseksualizmu księży oraz osób duchownych. 18 procent wskazało na nieprzestrzeganie przez księży lub osoby duchowne celibatu.

Innym problemem stojącym przed współczesnym Kościołem w Polsce jest nadmierne, zdaniem 28 procent badanych, zaangażowanie polityczne samej instytucji Kościoła. Według 16 procent respondentów, księża zbyt często poprzez wyrażają swoje sympatie polityczne w trakcie kazań.

Nieco ponad jedna czwarta respondentów postrzega procesy związane z sekularyzacją społeczeństwa jako poważne wyzwania dla Kościoła. Niewiele mniejsze grupy badanych razi zbyt wysoki, w ich ocenie, poziom życia księży i osób duchownych w Polsce, a także zbyt wysokie oczekiwania finansowe wobec wiernych. Mniej niż jedna piąta respondentów uznała alkoholizm osób duchownych za istotny problem, z którym Kościół katolicki w Polsce musi sobie radzić.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach od 1 do 12 sierpnia 2013 roku na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.