Ksiądz Wojciech Lemański nie wróci na parafię do Jasienicy. Stolica Apostolska odrzuciła odwołanie księdza na decyzję arcybiskupa Hosera o pozbawieniu go funkcji proboszcza. Informacja o treści dekretu znalazła się na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W uzasadnieniu dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa napisano, że zarówno z formalnego, jak i rzeczowego punktu, stwierdzono zasadność motywacji co do procedury usunięcia z urzędu księdza Lemańskiego.

Watykan podziela argumentację arcybiskupa Hosera, że brak szacunku i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu oraz nauczaniu biskupów w kwestiach bioetycznych czyni niemożliwą dalszą posługę proboszczowską księdza Lemańskiego. Poglądy głoszone publicznie przez byłego proboszcza parafii w Jasienicy przynoszą poważną szkodę i zamieszanie wspólnocie Kościoła - napisano w dekrecie.

Zgodnie z prawem kanonicznym, ksiądz Lemański nie ma prawa wykonywać żadnych funkcji proboszczowskich, ani zamieszkiwać i przebywać na plebanii. Kuria Biskupia Warszawsko-Praska prosi wszystkich o uszanowanie decyzji Stolicy Apostolskiej.