Zdaniem prezydenta Białorusi „Polska jest ostoją Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim”. Aleksander Łukaszenka wywiadzie dla dziennikarzy rosyjskich powiedział, że Polska bardzo chciałaby rozmieszczenia na swoim terytorium elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Prezydent Łukaszenka zastanawiał się po co właściwie Polakom taki system. ”To obiekt, który w przypadku konfliktu czy wojny jako pierwszy zostałby zniszczony . U nas i Rosjan jest dostatecznie dużo środków, aby go unieszkodliwić” - stwierdził białoruski przywódca.

Łukaszenka wysnuł tezę, że Polska dążąc do ulokowania u siebie tarczy antyrakietowej liczy zapewne na pieniądze. „Jeśli system obrony przeciwrakietowej zostanie zbudowany w Polsce, to jest rzeczą naturalną, że będą z tego powodu zyski, gdyż Amerykanie będą musieli dofinansować część terytorium lub całą Polskę, aby tam było cicho i spokojnie” - mówił Łukaszenka. Prezydent Białorusi zauważył też , że na zachodzie pilnie obserwowano niedawne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe.