22 października "Solidarność" podejmie decyzje o dalszych akcjach protestacyjnych. Związek zacznie też zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu.

Tak postanowiła Komisja Krajowa związku, której posiedzenie zakończyło się w Stalowej Woli. Komisja skierowała też do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji Kodeksu Pracy.

22 października w Katowicach zbierze się Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który zdecyduje o dalszych działaniach związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów z rządem, ale podtrzymują decyzję o zawieszeniu udziału w pracach Komisji Trójstronnej.

10 października przedstawiciele "Solidarności" spotkają się z byłymi przewodniczącymi Komisji Trójstronnej. Spotkanie to ma być początkiem dyskusji nad nowym modelem dialogu społecznego w Polsce. Przed 22 października dojdzie również do spotkania z pozostałymi centralami związkowymi.

Reklama