Co ósmy mieszkaniec Ziemi cierpi z powodu głodu - wynika z najnowszego raportu ONZ w tej sprawie. W największym stopniu problem dotyczy mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej.

Szacuje się, że na całym świecie problem głodu dotyczy ponad 840 milionów ludzi. W porównaniu z poprzednim raportem liczba ta zmniejszyła się o ponad 25 milionów, ale i tak jest to około 12 procent populacji.

Najwięcej ludzi nie ma pożywienia w Afryce, gdzie obecnie co piąty mieszkaniec tego kontynentu cierpi z powodu głodu. Najmocniej ten problem występuje w części Subsaharyjskiej, gdzie 25 procent ludności nie ma żywności. W ciągu ostatnich dwudziestu lat sytuacja poprawiła się, bo statystyki z początku lat 90. alarmowały, że bez żywności jest tak trzeci mieszkaniec tej części świata.

Stale poprawia się sytuacja w Azji Południowej i Afryce Północnej. W Azji Południowo-Wschodniej, gdzie w 1990 roku głodowało 30 procent społeczności, dziś ten problem dotyka co dziesiątego mieszkańca.

Reklama

Raport podkreśla, że największy problem dotyka regiony, gdzie nie ma struktur i władzy państwowej oraz dostępu do rynków światowych, a także tereny objęte konfliktami zbrojnymi.