Sprawa Julii Tymoszenko ma być rozwiązana do 21 października. Zapewnił o tym Wiktor Janukowycz, nie ujawnił jednak, co zamierza zrobić.

Deklaracja padła w kuluarach ONZ, w Nowym Jorku, na spotkaniu „Grupy przyjaciół Ukrainy” poświęconym umowie stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Wiktor Janukowycz powiedział, że na drodze do podpisania tego dokumentu pozostało jeszcze kilka nierozwiązanych kwestii, w tym właśnie sprawa Julii Tymoszenko. Prezydent powiedział, że współpracuje z misją Parlamentu Europejskiego i udało się osiągnąć porozumienie w wielu punktach. Rezultaty będą ujawnione, gdy misja zakończy swoją działalność. Będzie to przed 21 października, kiedy odbędzie się posiedzenie rady ministrów spraw zagranicznych państw Unii.

Julia Tymoszenko została aresztowana w sierpniu 2011 roku, a kilka miesięcy później była skazana na karę 7 lat pozbawienia wolności za naruszenia proceduralne podczas podpisywania umów gazowych z Rosją w 2009 roku. Od maja 2012 przebywa w szpitalu w Charkowie, gdzie leczy chorobę kręgosłupa.