Większość Polaków (56%) uważa, że polityk powinien kierować się przede wszystkim przepisami i normami, nawet jeśli ograniczają one jego możliwości działania - wynika z sondażu CBOS. Dla niemal dwóch piątych Polaków (39%) w polityce ważniejsza jest skuteczność, w imię której zaakceptowaliby pewne odstępstwa od obowiązujących reguł.

Zdecydowana większość badanych (78%) za niedopuszczalną uznało sytuację, w której osoba pełniąca ważną funkcję publiczną przyjęłaby na stanowisko w państwowej firmie kandydata, którego zna wyłącznie towarzysko. Podobnie oceniany jest udział w przetargu o rządowe kontrakty firm współmałżonków lub dzieci polityków sprawujących ważne funkcje publiczne (76% uważa taką sytuację za niedopuszczalną, w tym 42% za całkowicie niedopuszczalną).

Większość badanych uważa za niedopuszczalne, by politycy pełniący w przeszłości ważne funkcje publiczne reprezentowali interesy prywatnych firm. Dla większości jest to całkowicie niedopuszczalne w przypadku byłego prezydenta (55%), premiera (55%) czy ministra (53%).

Według CBOS, większość Polaków (57 procent) uważa, że lobbing jest zjawiskiem negatywnym, sprzyjającym korupcji i nadużyciom. Niemal połowa Polaków (47%) uważa, że wpływ lobbystów na stanowienie prawa w Polsce jest duży, natomiast blisko co czwarty (23%) sądzi, że jest mały. Badanie przeprowadzono w dniach 1-12 sierpnia 2013 roku na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.