Reforma rynku pracy i polityka prorodzinna - to pomysły PSL na czasy kryzysu. W Warszawie trwa spotkanie Rady Naczelnej ludowców.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy, zapowiedział, że we wtorek rząd zajmie się ustawą o promocji zatrudnienia i reformy urzędów pracy. Ma to być, jak podkreślił, reforma zmieniająca podejście zarówno do bezrobotnych, jak i przedsiębiorców. W jej ramach mają znaleźć się granty na telepracę i ulgi dla firm zatrudniających młodych bezrobotnych. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też ewolucyjną zmianę funkcjonowania urzędów pracy i stworzenia na wzór brytyjskich „Job center” miejsc rozwoju przedsiębiorczości.

Minister pracy zaznaczył, że PSL w odróżnieniu od innych sił politycznych stawia na pragmatyczne rozwiązania . PSL-owi nie chodzi o fajerwerki i polityczne spektakle, bo to nie daje miejsc pracy - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reklama

Na posiedzeniu rady Naczelnej PSL mówiono też o projekcie ludowców dotyczącym finansowania partii politycznych. Ludowcy chcą utrzymania subwencji budżetowych, ale opowiadają się za większą kontrolą społeczną - mówił prezes ludowców Janusz Piechociński, który przedstawił założenia pomysłu PSL; poza składkami członkowskimi partie dalej dostawałyby pieniądze z budżetu.