10 lipca Zbigniew Ziobro a 12 września Jarosław Kaczyński staną przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Szef Komisji Andrzej Halicki poinformował, że wezwanie ma związek z toczącym się postępowaniem o postawienie obu polityków przed Trybunałem Stanu.