Polscy i czescy inspektorzy sanitarni będą wspólnie kontrolować żywność. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba rozmawiał w Pradze o polskich produktach spożywczych w Czechach.

Czesi od dłuższego zarzucają nam, że z Polski otrzymują mięso i inne towary żywnościowe bardzo złej jakości.

Ministrowie Stanisław Kalemba i Petr Bendl uznali dzisiejsze spotkanie za potrzebne. Zgodnie stwierdzili, że konieczna jest poprawa wymiany informacji w sytuacjach, kiedy na rynku pojawi się żywność złej jakości. Ma to być zadanie służb sanitarnych i weterynaryjnych w Polsce i Czechach. Na staże do Polski przyjadą czescy inspektorzy weterynaryjni i sanitarni, polscy zapoznają się z sposobem pracy kolegów w Czechach.

Ze wspólnej konferencji prasowej ministrów wynika, że nastąpił przełom w sporze o jakość polskiej żywności. Obaj ministrowie zaproponowali również, aby w przypadkach ujawnienia złej jakości mięsa czy innych produktów najpierw powinny one zostać poddane szczegółowej kontroli. Dopiero potem można o tym informować media.

Po południu odbędzie się jeszcze okrągły stół z udziałem ekspertów Polski i Czech.