Więcej władzy w ręce prezydenta, ograniczenie liczby posłów o połowę i likwidacja Senatu - to niektóre zmiany, jakie Solidarna Polska chce wprowadzić do konstytucji. Politycy tego ugrupowania przedstawili własny projekt ustawy zasadniczej.

Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podkreśla, że konieczne jest uproszczenie systemu politycznego, który dzięki temu stanie się tańszy.

Jego zdaniem konieczna likwidacja immunitetów, ograniczenie finansowania partii politycznych i szybki sąd odpowiedzialności państwowej dla polityków i urzędników.