Na razie są upomnienia dla Polski, ale sprawy mogą się skończyć pozwami do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polskie Radio dowiedziało się, że Komisja Europejska upomni dziś Polskę za łamanie unijnego prawa w dziedzinie środowiska.

Bruksela opublikuje comiesięczny pakiet postępowań przeciwko krajom członkowskim. Polska znalazła się na cenzurowanym w związku uchybieniami przy tworzeniu programu ochrony przed powodzią dorzecza Górnej Wisły. Zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczą naruszenia kilku dyrektyw, w tym wodnej i siedliskowej. Bruksela wysłała drugie już upomnienie do Polski w tej sprawie.

Warszawa ma teraz dwa miesiące na wyjaśnienia i poprawę sytuacji. Jeśli tego nie zrobi, będzie pozew do Trybunału. Polsce grożą kary finansowe także za przekraczanie unijnych norm stężenia pyłów w powietrzu. Chodzi o szkodliwe cząsteczki pyłu zawieszonego, emitowanego przez przemysł i samochody. Moga one mogą być przyczyną chorób serca, zachorowań na astmę, czy nowotworów płuc.

Komisja Europejska wysłała do Polski pierwsze upomnienie i w tym przypadku rząd również ma dwa miesiące na wyjaśnienia. Po drugim upomnieniu Komisja skieruje pozew do Trybunału.