43 procent podatników chce przekazać 0,5 procent podatku PIT dla Kościoła katolickiego. Takie są wyniki sondażu CBOS, według którego 48 procent ankietowanych nie chce wspierać żadnych Kościołów, a 3 procent jest gotowe wesprzeć inny Kościół lub związek wyznaniowy. 6 procent odpowiedziało, że nie ma w tej sprawie zdania.

Dobrowolny odpis podatkowy na rzecz wybranego Kościoła zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Zastąpi on dotychczasowy Fundusz Kościelny. Rozwiązanie takie poparło 51 procent uczestników sondażu. 39 procent było mu przeciwnych, a 10 procent nie miało wyrobionego zdania.

Z odpisu podatkowego na rzecz Kościoła chcą skorzystać przede wszystkim osoby raz w tygodniu lub częściej uczestniczące w praktykach religijnych - 63 procent, a także ci, którzy dobrze oceniają działalność Kościoła katolickiego - 57 procent. Gotowość przekazania pół procent podatku wyraziło 52 procent respondentów, składających zeznanie podatkowe za pośrednictwem zakładu pracy, i 45 procent rozliczających się samodzielnie.

53 procent uczestników sondażu uważa, że Kościół katolicki zyska na zastąpieniu Funduszu Kościelnego możliwością odpisu podatkowego. 23 procent było przeciwnego zdania. Jeśli chodzi o inne Kościoły i związki wyznaniowe, to zdaniem 35 procent respondentów zyskają one na tej zmianie, a zdaniem 33 procent - stracą.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-13 marca na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1060 osób.