Zwyczaj przyjmowania przez papieży imion pojawił się wraz z wybraniem na Ojca Świętego Mercuriusa w 536 roku naszej ery. Jego świeckie imię pochodziło od pogańskiego bóstwa, co dla najwyższego hierarchy Kościoła chrześcijańskiego było niezręczne. Dlatego Mercurius przyjął imię Jan II (w latach 523526 był papież Jan – teraz nazywany Janem I). Ostatnim biskupem Rzymu, który posługiwał się swoim imieniem z chrztu świętego, był Marcelyn II. Z kolei papież Jan Paweł I był pierwszym, który zdecydował się na przybranie podwójnego imienia.
Najpopularniejszym imieniem obieranym przez papieży był Jan. W historii Kościoła było 21 papieży, którzy nosili to imię. Dwa następne pod względem częstotliwości wybierania to Benedykt i Grzegorz. Każde z nich nosiło 16 papieży. Dalej jest Klemens (14 papieży), Innocenty (13), Leon (13), Pius (12) i Stefan (9). Mniej popularne to Anastazy, Eugeniusz, Sergiusz, Honoriusz (każdy po 4 papieży). Listę zamykają imiona, które obierano tylko raz. W tym Franciszek.