Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczyna redukcję etatów w ordynariatach Wojska Polskiego. Parafie wojskowe znikną z miejscowości, w których nie ma wojska.

Chociaż w ciągu kilku lat liczba polskich żołnierzy spadła o ponad połowę, to liczba kapelanów pozostawała taka sama. Doszło do tego, że wojskowe parafie działają tam, gdzie od dawna nie ma jednostek wojskowych. MON zapowiedział zlikwidowanie w tym roku takich parafii, oraz redukcję etatów kapelanów. Czesław Mroczek, sekretarz stanu MON, przekonuje w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że duszpasterstwo wojskowe może zostać utrzymane wedle potrzeb ludności, ale z datków. W innym przypadku możliwe jest przekazanie parafii kurii.

Ministerstwo planuje zmniejszyć liczbę ordynariatów z 202 do 140. Etaty stracą najstarsi i najwyżsi stopniem kapelani. Nowo powołani nie będą już mogli liczyć na zrobienie szybkiej kariery oficerskiej. Jeszcze kilka lat temu normą było mianowanie nowego kapelana na stopień podpułkownika i przyznanie mu odpowiedniego honorarium. Obecnie funkcja kapelana pozwala na otrzymanie stopnia kapitana lub majora.