Społeczeństwo nie powinno tolerować rasizmu, ksenofobii, wykluczenia. Trzeba przeciwstawić się dyskryminacji i mowie nienawiści - podkreślili członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w komunikacie po poniedziałkowym spotkaniu.

"Trzeba postawić tamę dla mowy nienawiści" - mówił podczas spotkania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji szef MAC Michał Boni i zwrócił się do uczestników spotkania z prośbą o "wzmożone społeczne monitorowanie przejawów mowy nienawiści".

"Dorobek waszych tradycji kulturowych jest bardzo ważny dla tworzenia dobrych wzorców współistnienia kultur i narodów w jednym wspólnym społeczeństwie. Podstawą naszego współdziałania musi być otwartość w rozmowach" - dodał Boni.

Według szefa potrzebne jest wspólne społeczne działanie, "które pokazywałoby, że jest jakaś granica słów, której przekraczać nie można". "Najpierw pojawiają się słowa, później przejawy, a na końcu jest działanie. Taki rozwój sytuacji następuje bardzo szybko i staje się bardzo niebezpieczny w przestrzeni publicznej" - powiedział.

"Panuje generalne przekonanie, że to, co jest w przepisach prawnych, powinno być przestrzegane i egzekwowane z większą siłą. Widać, że nie jest to zadanie łatwe. Powinniśmy wszyscy tworzyć dobry klimat, choćby we współpracy z samorządami i administracją. Przy różnym poziomie oceny dramatyzmu sytuacji ważna jest profilaktyka" - dodał Boni.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że odmienność kulturowa, narodowa i etniczna nie powinna być elementem wykluczającym w demokratycznym, nowoczesnym społeczeństwie. Zwrócili uwagę, że społeczeństwo nie powinno tolerować objawów rasizmu, ksenofobii, wykluczania, dyskryminacji narodowej i kulturowej; ważny jest dialog społeczny i kulturowy.

Według uczestników spotkania społeczeństwo, autorytety, osoby publiczne, powinny wspólnie przeciwstawić się dyskryminacji i mowie nienawiści. Zdaniem członków komisji, priorytetem powinno stać się "promowanie dobrych postaw i dobrej mowy"; ważne są działania edukacyjne.

Współprzewodniczący komisji Rafał Bartek przekazał Boniemu list przygotowany przez środowiska mniejszości narodowych i etnicznych, w którym m.in. wyrażono zadowolenie z podjęcia tematów przeciwdziałania agresji i mowie nienawiści.

MAC poinformowało, że 6 grudnia podczas konwentu wojewodów zostanie przedstawiona nowa, wzmocniona rola Pełnomocników Wojewodów ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Informacja z poniedziałkowego spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zostanie przedstawiona podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W ubiegłą środę Boni przekazał członkom Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu apel, by w działania na rzecz eliminowania języka agresji włączył się Kościół katolicki. W tej sprawie zwrócił się także do innych Kościołów i związków wyznaniowych.

"Ostatnie dni szczególnie mocno pokazują problem mowy nienawiści w życiu społecznym w naszym kraju. W tej kwestii nigdy dosyć przezorności, bo gdy do debaty wkracza przemoc, może dojść do nieszczęścia. Mowa nienawiści najpierw przejawia się w opiniach, potem w języku opisującym świat, w końcu zaś w działaniach ludzi. Nie możemy być wobec tego obojętni, dlatego zwracam się z apelem o pomoc w przeciwstawianiu się mowie nienawiści i wszelkim objawom nietolerancji" - pokreślił szef MAC. (PAP)

pro/ abr/ mow/