Klub PiS zgłosi projekty zmian w ustawach, które mają przyczynić się do zwalczenia nepotyzmu; PiS chce m.in. utworzenia Centralnego Rejestru Oświadczeń o środkach finansowych osób zatrudnionych w administracji rządowej i spółkach Skarbu Państwa.

Posłowie PiS przytoczyli podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie poniedziałkową publikację "Pulsu Biznesu". Gazeta napisała, że 428 działaczy Platformy Obywatelskiej, członków ich rodzin i znajomych znalazło się we władzach państwowych spółek i agencji. W ciągu pięciu lat mieli zarobić 200 mln zł.

Według posłów PiS, aby uniknąć podobnych sytuacji potrzebne są zmiany w prawie; stosowne projekty zostaną złożone w Sejmie w najbliższych dniach.

Jak podkreślił poseł PiS Dawid Jackiewicz Centralny Rejestr Oświadczeń informowałby, kto z działaczy partii politycznej lub z członków ich rodzin jest zatrudniony w spółkach Skarbu Państwa, w ministerstwach, agencjach rządowych, "jakie z tego tytułu pobiera uposażenie, premie, nagrody".

"To wszystko znajdowałoby się na takiej samej zasadzie jak oświadczenie majątkowe w internecie" - dodał poseł.

Oświadczenie - według polityków PiS - powinno zawierać informacje nie tylko o miejscu i formie zatrudnienia danej osoby, ale również o wszelkich umowach cywilno-prawnych z nią zawieranych lub udzielonych jej zamówieniach publicznych. Dodatkowo, osoba składająca oświadczenie zobowiązana byłaby do wykazania jakie aktywa finansowe otrzymała z jakiegokolwiek tytułu ze środków pochodzących z administracji publicznej w danym roku podatkowym.

Niezłożenie oświadczenia albo zatajenie w nim informacji skutkowałoby zwolnieniem z posady. Postępowanie wyjaśniające prowadzić miałoby Centralne Biuro Antykorupcyjne. W przypadku stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniu kierowany byłby akt oskarżenia do sądu.

Urzędnicy skarbowi mogliby selektywnie dokonywać porównań danych z oświadczeń z danymi znajdującymi się w zeznaniu podatkowym.

PiS chce również wprowadzenia obowiązku upubliczniania przez jednostki administracji rządowej oraz samorządowej informacji o wszystkich przepływach finansowych na rzecz osób zatrudnionych w administracji.

PiS proponuje ponadto ustawowe zobowiązanie jednostki administracji publicznej do udostępniania na żądanie aktualnego spisu osób w niej pracujących wraz z zakresem ich odpowiedzialności.

Jackiewicz przypomniał zapowiedzi premiera Donalda Tuska, złożone w lipcu po tzw. aferze taśmowej. Premier zapowiedział, że we wrześniu przedstawi rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, które mają ukrócić zjawiska szeroko pojętego nepotyzmu. Wyraził nadzieję, że do końca roku powstanie i zostanie przyjęty projekt, który uporządkuje sytuację w spółkach Skarbu Państwa i ich spółkach córkach, także jeśli chodzi o reguły wynagradzania.

"Jak nie było, tak nie ma żadnych działań ze strony premiera. To kolejna fikcyjna zapowiedź" - ocenił Jackiewicz.